Prawo do odstąpienia od umowy

Drogi kliencie, masz 14 dni na zwrot towarów zakupionych w naszym sklepie!

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w sklepie internetowym JGD ATTACK bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Do zachowania wyżej wymienionego terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 3. Konsument odstępując od umowy sprzedaży towarów może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe Oświadczenie o odstapienie-od-umowy.
 4. Konsument zobowiązany jest wysłać formularz odstąpienia od umowy na podany adres e-mail: office@jgdattack.eu, lub złożyć go na piśmie wysyłając na adres: Sklep internetowy JGD ATTACK, Kiełczewo, ul. Polna 12a, 64-000 Kościan.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umów: w których przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według indywidualnych specyfikacji konsumenta lub służąca do zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb oraz w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w oryginalnym i zapieczętowanym opakowaniu, które zostało otwarte po dostarczeniu przesyłki.
 6. Konsument w przypadku odstąpienia od umowy zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru na adres: Sklep Internetowy JGD ATTACK, Kiełczewo, ul. Polna 12a, 64-000 Kościan, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie odstąpienia od umowy. 
 7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał on przesyłkę zwrotną.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Konsumenta, uważa się umowę za niezawartą.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
 11. W przypadku gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Klient niebędący Konsumentem nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.